Bezpieczeństwo systemów IT

Bezpieczeństwo systemów, rozumiane również jako cyberbezpieczeństwo lub bezpieczeństwo technologii informatycznych to zbiór dobrych praktyk, techniki i procesów, gwarantujących odporność systemów na wyciek danych w procesie ich przetwarzania.

Fundamentami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo infrastruktury systemowo-serwerowej jest projektowanie jej zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa, stosowanie najbardziej aktualnych programów oraz przestrzeganie reguł bezpieczeństwa przez użytkowników końcowych. 

Co to jest audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to usługa, która polega na sprawdzeniu i ocenie procedur, polityk i zabezpieczeń stosowanych w Twoim przedsiębiorstwie lub organizacji.

Przebieg audytu bezpieczeństwa infrastruktury i systemów obejmuje następujące etapy:
 • inwentaryzacja zasobów sieciowych i systemowych, czyli sprawdzenie kompletności oprogramowania i sprzętów niezbędnych do zagwarantowania podstaw bezpieczeństwa danych;
 • sprawdzenie poziomu ochrony przetwarzanych i przechowywanych danych;
 • ocena wiarygodności, niezawodności sprawdzanych struktur.
Istotą przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa jest przede wszystkim wskazanie braków sprzętowych lub systemowych oraz wykrycie potencjalnych zagrożeń płynących z tych braków, a w konsekwencji kompleksowe zabezpieczenie systemów informatycznych przed incydentami oraz opracowanie procedur postępowania na wypadek ich wystąpienia.

Korzyści przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

Naturalną korzyścią płynącą z przeprowadzenia kompleksowego audytu bezpieczeństwa infrastruktury i informacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji kluczowych dla Twojej firmy, w tym danych Twoich klientów, kontrahentów czy tajemnic biznesowych. Wtórną, lecz równoważną korzyścią audytu bezpieczeństwa jest optymalizacja kosztów w zakresie systemów, sprzętów i funkcjonowania całej organizacji.
 1. Dzięki spadkowi ryzyka incydentów bezpieczeństwa takich jak wyciek danych czy awaria sprzętu, maleje również konieczność pokrycia kosztów szkód przez nie wyrządzonych.
 2. W toku inwentaryzacji sprzętów i systemów następuje redukcja tych sprzętów i programów, które okazują się zbędne lub wręcz szkodliwe, a w konsekwencji maleje również koszt ich eksploatacji i wymaganych licencji.
 3. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami prawnymi i branżowymi może oszczędzić Ci przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, ponieważ taka jest wysokość kary wyznaczonej za nawet najdrobniejszy wyciek danych!

Nasze możliwości

Rozpoznanie potrzeb i zasobów

Na początku naszej współpracy musimy zapoznać się z zasobami sprzętowymi i systemowymi w Twojej firmie – jest to podstawa do oszacowania planu i zakresu audytu bezpieczeństwa.
Na tym etapie zapoznamy się z wszelką dokumentacją.

Audyt

Na podstawie wyników rozeznania oraz analizy zasobów, stworzymy plan audytu. W jego skład wejdą m.in.:
 • audyt kompletności dokumentacji, w tym Polityk prywatności i bezpieczeństwa, regulaminów oraz procedur;
 • audyt prawidłowości założeń architektury;
 • audyt konfiguracji zasobów, w tym serwerów www, baz danych czy zapór sieciowych.
Jako usługę dodatkową, możemy rozszerzyć audyt o tzw. testy penetracyjne, czyli testy bezpieczeństwa polegające na kontrolowanych atakach względem audytowanych zasobów. Ich celem jest pogłębienie posiadanych informacji o praktyczną ocenę poziomu bezpieczeństwa systemów, aplikacji czy usług, określenie ich odporności i wskazanie punktów podatności na sforsowanie zabezpieczeń.

Raport
i rekomendacje

Wynik audytu bezpieczeństwa zostanie poddany dogłębnej analizie, na podstawie której opracujemy dla Ciebie:

 • raport ogólnego stanu zabezpieczeń w Twojej firmie,
 • analizę ryzyka i rekomendacje poaudytowe.

Inne usługi

Nasi partnerzy

Pozostańmy w kontakcie

NAPISZ DO NAS

ZADZWOŃ DO NAS

+48 663855592

OBSERWUJ NAS

Polityka prywatności

Copyright © 2022 NewOps.